Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vinca minor L. - Barvínek (brčál) menší

11. 6. 2008

Popis:

Vytrvalé, dřevnatějící byliny. Stonek plazivý až 80 cm dlouhý, za květu vystoupavý. Listy krátce řapíkaté, vstřícné, podlouhle kopinaté až eliptické, tupě špičaté, celokrajné, kožovité, stále zelené. Květy vyrůstají jednotlivě v úžlabí listů, korunní plátky modré, fialově modré, červenorůžové, někdy bílé, nápadně stočené doleva (šikmo uťaté).

Stanoviště:

Listnaté i smíšené lesy, ojediněle v lesích jehličnatých, s oblibou na vlhkých a živinami bohatých půdách, v polostínu až stínu. Neprospívají mu půdy silně kyselé. Často pěstován, často následně zplaňuje a zdomácňuje v okolí lidských sídlišť (hřbitovy, parky, okolí kostelů, kaplí, křížů apod.).

Pěstování:

Tvoří husté stále zelené koberce, na jaře (duben až červen) navíc obohacené množstvím modrých květů, proto je oblíbenou okrasnou rostlinou. Prospívá mu kyprá a výživná půda, má rád stín i polostín, pestrolisté odrůdy však vyžadují více světla. Dobře snáší znečištěné ovzduší a je odolný proti chorobám a škůdcům. Pozor však na silné mrazy, které mohou rostlinu poškodit. Nejčastěji je pěstován v nešlechtěné podobě, vyskytují se však i kultivary různé barvy a velikosti květů (modrá, bílá, červená).

Léčitelství:

Dříve byl barvínek hojně užíván v lidovém léčitelství, dnes je však užíván jen pomalu. Sbíranou částí je nať (Herba vincae), ze které se izolují alkaloidy (viz. výše), kterých je přítomno 0,1 až 0,7%. Dále obsahuje saponiny, třísloviny, pektin, amorfní hořčinu vincin a deriváty kyseliny flavonové a ursolové. Nať se sbírá v červnu až červenci, suší se co možná nejrychleji ve stínu nebo umělým sušením při teplotě do 45°C. Droga snižuje krevní tlak, užívá se ji při potlačení dráždivosti při kašli, působí ale i sedativně, bývá užívána při cukrovce. Alkaloid vinkaleukoblastin způsobuje snížení počtu bílých krvinek a potlačuje růst nádorového bujení, čehož bývá užíváno při léčbě některých krevních chorob a zhoubných nemocí. Droga bývá užívána rovněž při léčbě nejrůznějších krvácivých stavů (krvácení z nosu, z dásní nebo při krvácení ženských orgánů), kdy se bere ve formě nálevu (1 čajová lžička na šálek vody, denně 2 šálky). Osvědčila se i při léčbě zánětů sliznice dutiny ústní, střevní, při zánětu průdušek a plic.

Jedy:

Barvínek obsahuje okolo 50 různých alkaloidů (vinkamin, vinkamidin, vinkaminorein, vinkaleukoblastin, isovinkamin, pervincin), které mohou být při větších dávkách jedovaté, přesto otravy lidí nebyly zaznamenány.

Pověry a čarodějnictví:

Barvínek je opředen mnoha pověrami a užívalo se jej i při různých rituálech. Zde je alespoň jeden příklad převzatý z http://zahady.mysteria.cz/carodej.html:
Jestli-že máte dojem, že se ve vašem příbytku zdržují duchové mrtvých, tento návod je určený k tomu, abyste je odehnali, případně si od nich vyžádali, aby nebyli ve vaší bezprostřední blízkosti. Rozsviťte tedy tři bílé svíce (každá musí být v samostatném svícnu). Pod levý svícen podložte pergamen s napsanou modlitbou (je jen na vás, pro kterou se rozhodnete), pod prostřední svícen barvínek a pod pravý svícen položte malý stříbrný křížek. Když už svíce hoří, sedněte si a ruce položte na stůl, aby vaše dlaně směřovaly nahoru. Začněte hovořit : Slyšte, duchové, kteří přítomní jste v tomto domu! Naslouchejte mým slovům, jež pronikají do ticha. Cítím, že jste tu, a třebaže se ublížit mi nesnažíte, beztak vás žádám, abyste se nezdržovali v blízkosti mé. Po zádech mi běhá mráz, protože cítím vaši přítomnost. Proto vás prosím v záři těchto svící - nezdržujte se v mé blízkosti. Nechť vás skryjí tajemná zákoutí domu, anebo z něho odejděte. A vy, zbloudilci, vraťte se raději zpět, jestliže poslání tu žádné nemáte. Vraťte se zpět do země stínů, ale vy, kteří tu zůstat musíte, bděte nad mou osobou i nad lidmi, kteří tu přebývají. Uposlechněte moje prosby, které se nesou na křídlech upřímnosti, neboť přivyknout si na vás nemohu. Ó, duchové tmavého a chladného záhrobí, neubližujte mi. V dobrém vás oslovuji, zlé nemám v úmyslu. Proto neubližujte mi ani svévolně, ani na příkaz bezbožníků. Neubližujte mi svou přítomností, která mne tíží a tíseň do mé duše zasévá. Rampouchy strachu ve mně rostou a cinkají ve větru mrazivém, proto dále ode mne. Vyhněte se mi vždy a pokaždé! Pokaždé a stále, vždy a nepřetržitě… I když toto místo souzené vám je, i když jste tu z vůle jiného, neubližujte mi, ani člověku, který práh tohoto domu překročí. A já každý večer za vás tichou modlitbu přednesu. (V plamenu prostřední svíce musíš spálit větvičku barvínku a vyřknout modlitbu, kterou máš napsanou na pergamenu. Potom polib křížek a nezapomeň na slib, který jsi dal duchům.)